PCS5-DM34 - VGA 15 pin female to female type & Cat6 RJ45

More Views

  • PCS5-DM34 (front)
    PCS5-DM34 (front)
  • PCS5-DM34 (back)
    PCS5-DM34 (back)

Description

Dual Combo Insert - 1 each VGA 15 pin female to female type & 1 each Cat6 RJ45 on one bezel.

Insert Option for: PCS5, PCS10/R, PCS11/R, PCS12/R, PCS13/R, PCS18/M, 41, 42, 46, 90, 91 and 92.
Read More Description
$54.25